Panama LPF

Panama LPF

Arabe Unido – Plaza Amador

Time
1
X
2
1X2
U/O
BTTS
Score
01:30
37%
37%
37%
1
O
Yes
2:1
Panama LPF

Deportivo Universitario – UMECIT

Time
1
X
2
1X2
U/O
BTTS
Score
23:15
47%
32%
31%
1
U
No
1:0
Panama LPF

San Francisco – Veraguas

Time
1
X
2
1X2
U/O
BTTS
Score
01:30
69%
25%
15%
1
U
No
1:0
Panama LPF

Miguelito – Alianza

Time
1
X
2
1X2
U/O
BTTS
Score
23:15
45%
35%
29%
1
O
Yes
2:1
Panama LPF

Potros del Este – Tauro

Time
1
X
2
1X2
U/O
BTTS
Score
21:00
28%
32%
50%
2
O
Yes
1:3
Panama LPF

Herrera – Independiente

Time
1
X
2
1X2
U/O
BTTS
Score
21:00
29%
29%
52%
X
U
Yes
1:1
Panama LPF

Arabe Unido – Potros del Este

Time
1
X
2
1X2
U/O
BTTS
Score
01:30
54%
30%
25%
2
U
No
0:2
Panama LPF

Tauro – Miguelito

Time
1
X
2
1X2
U/O
BTTS
Score
21:00
47%
32%
31%
2
O
Yes
1:2
Panama LPF

Herrera – Deportivo Universitario

Time
1
X
2
1X2
U/O
BTTS
Score
01:30
45%
32%
33%
1
U
No
2:0
Panama LPF

Independiente – San Francisco

Time
1
X
2
1X2
U/O
BTTS
Score
23:15
60%
28%
22%
2
U
No
0:2
Panama LPF

Alianza – Plaza Amador

Time
1
X
2
1X2
U/O
BTTS
Score
21:00
28%
35%
46%
2
O
Yes
1:2